Sunde madvaner grundlægges i barndommen

Hvert år bruger industrien 120-130 millioner kr. på reklamer, der skal få vores børn til at spise slik – og naturligvis virker de – ellers ville professionelle erhvervsfolk ikke smide så mange penge ud på det.

Samtidigt oplever vi en fedmeepidemi, der rammer hele den vestlige verden, og vi ser et stigende problem med fedme blandt skolebørn herhjemme. Eksperter udtaler, at den største trussel mod vores sundhed i dag er, at vi spiser for meget, for sødt og for fedt i forhold til vores aktivitetsniveau. I mange reklamer forsøger man at sælge den usunde mad som noget sundt: Eksemplet med mælkesnitten, der ligger lige ved siden af mælken er kendt, ligesom alle børn ved, at man får energi som en tiger ved at spise Cornflakes. Faktum er, at tre ud af fire børn dagligt spiser for meget sukker, og de sidste 50 år er der sket en tidobling af antallet af fede børn. Alligevel har regeringen valgt at sidde med hænderne i skødet. Socialdemokraterne synes, det er uansvarligt, og vi kræver handling her og nu. Vi anerkender fortsat værdien af oplysning i alle former, men det ser ikke ud til, at det er nok. Vi har derfor fremsat et beslutningsforslag, som vil gøre noget ved problemerne her og nu. 1. Vi ønsker, at kommunerne pålægges at give tilskud til sund mad i børnehaver og i skoler. 2. Vi ønsker, et generelt forbud mod alle former for reklamer for usunde føde- og drikkevarer, der er rettet mod børn under 16 år. 3. Vi ønsker, at børnehaver og skoler skal holdes fri for salg og markedsføring af usunde madvarer. Det skal blive spændende at se, hvad svaret fra Folketinget og regeringen bliver. Jeg har i et tidligere samråd med ministeren spurgt, om kommunerne kunne få økonomisk hjælp til at løfte opgaven med at tilbyde børnene sunde og billige måltider. Svaret var, egentlig som forventet, et klart nej. I andre lande er man kommet meget langt på dette felt. Børnene kan købe sunde måltider til en meget lille egenbetaling. I England er der i øjeblikket et forslag om, at egenbetalingen sænkes til seks kroner – men der er der jo selvfølgelig også valgkamp. Hvorfor vi ikke kan gå i samme spor herhjemme, er mig en gåde. Alt for mange børn og unge møder op i skolen uden at have fået morgenmad, og ofte har de heller ikke fået en madpakke med. I de fleste skoler er der intet at købe før kl. 9.30, og de første par timer er på den måde uden værdi for disse børns indlæring. Det er selvfølgelig først og fremmest familiernes ansvar, men erfaringen har vist mig, at mange springer over, hvor gærdet er lavest, hvis der opstår konflikter omkring madvanerne. Sunde madvaner starter i barndommen. Det er helt uacceptabelt, hvis ikke regeringen vil være med til at gøre noget effektivt ved problemerne. Jeg håber selvfølgelig det bedste, for det begynder at haste med en effektiv indsats.