Sundhed er en forudsætning for læring

Sundhed højt på børne- og kulturudvalgets indsatsliste

HIRTSHALS:På børne- og kulturudvalgets møde forleden var et af emnerne for drøftelserne sundhed. Sundhed et et af fokuspunkterne i børne- og kulturudvalgets mål for de kommende års indsats - og det blev på et møde med skolebestyrelserne for nyligt prioriteret højt som indsatsområde. - Det skal ses i lyset af, at indlæring kun kan finde sted, hvis en række basale behov er opfyldt i tilstrækkelig grad, siger udvalgsformand Ole Albæk (UP). - For at kunne opnå en læringssituation, hvor barnet er i stand til at modtage undervisning og tilegne sig viden, skal barnet i forvejen være fysisk forberedt. Det lyder som selvfølgeligheder, men det viser sig, at det desværre ikke er tilfældet for alle børn i skolen, siger han. Lederen afSund By i Hirtshals, Mette Jakobsen, havde til mødet i udvalget udarbejdet et oplæg til et projekt, der siden skal drøftes med skolerne. Heri sættes der fokus på fysisk aktivitet, sund kost, mobning, overvægt samt misbrug. Med i projektet er, at der skal søges kontakt til eksterne fagfolk, ligesom projektet involverer ansatte, forældre og selvfølgelig de børn og unge, det hele drejer sig om. Tanken er, at projektet hen over foråret skal resultere i et idekatalog, som helt konkret kan give inspiration til, hvordan der i den daglige undervisning kan arbejdes i overensstemmelse med det brede sundhedsbegreb, der som sigte har at skabe forudsætningerne for det enkelte menneskes sundhed. - Vi forestiller os, at en konkret målformulering i projektet kunne være, at alle elever er fysisk aktive en halv time og får et sundt måltid i løbet af skoledagen, siger Ole Albæk. De nærmere deltaljer for projektet vil blive genstand for drøftelser med skolelederne 3. januar. - Herefter vil et projektforløb blive konkretiseret, fastslår udvalgsformanden.