Sundhed og ulighed

Læserbrev

I denne sommer har det været spændende at læse de forskellige udvalgsformænds holdninger til sundhedsfremme. Uden at gå for meget i detaljer har flere af de interviewede kommet med to klare synspunkter: Man ville bekæmpe ulighed i sundhed/sygdom og at det først og fremmest var borgernes eget ansvar at tage vare på deres helbred. Kommunen skulle blot stille de fysiske rammer til rådighed, når nu borgerne tog dette ansvar på sig. Begge udsagn er isoleret set meget fornuftige, men de ophæver bare hinanden. Inden for sundhedsfremme har man gennem tiderne haft to strenge at spille: De individuelle tiltag og de kollektive tiltag. De individuelle tiltag forsøger gennem oplysning at få befolkningen til at have en sund levevis. Der bliver delt utallige pjecer ud om, at gennem kost, manglende rygning, ringe alkoholindtag og en masse motion får folk et rigtig sundt liv. De kollektive tiltag er, når man gennem lovgivningen ændrer de fysiske omgivelser omkring os mennesker, der så fremmer sundere levevis. Eksempler på kollektive tiltag er f.eks. byernes kloakering, sundhedsplejernes besøg i alle hjem og den nye rygelov. De individuelle tiltag har sikkert en vis positiv virkning, hvis man måler virkningen på hele befolkningen, men de har også den ulempe, at de forøger uligheden i sundhed. Det er jo ikke alle, der har det samme overskud eller disciplin til at følge de fornuftige sunde råd. Ofte er det dem, som i forvejen har et dårligt helbred og måske usund levevis. Når de oven i købet får at vide, at det er deres eget ansvar at leve sundt, får de den dårlige samvittighed oven i det i forvejen dårlige helbred. Følgen bliver, at disse mennesker ikke får det bedre men værre at alle disse løftede pegefingre. Alle erfaringer har vist, at hvis man virkelig vil bekæmpe ulighed i sundheden, skal man bruge de kollektive tiltag, der ikke har blandet skyld og ansvar i sig. Hvis man som kommunalpolitiker mener, at kommunen ikke kan overkomme et kollektivt ansvar for befolkningens sundhed, skal man i det mindste vare sin mund om, at sundheden er borgernes eget ansvar. Det eneste man får ud af det budskab er endnu mere ulighed i sundhed.