Sundhed på kryds og tværs

Aftale mellem region og kommuner skal sikre nordjyderne sammenhæng i behandling af sygdomme

Sundhedsaftalen skal gerne sikre, at kommunalt ansatte - som her på plejehjemmet smedegården i Aalborg Øst - er klar til at tage sig kærligt af de ældre, når de vender hjem fra et sygehusophold. Foto: Lars Pauli

Sundhedsaftalen skal gerne sikre, at kommunalt ansatte - som her på plejehjemmet smedegården i Aalborg Øst - er klar til at tage sig kærligt af de ældre, når de vender hjem fra et sygehusophold. Foto: Lars Pauli

NORDJYLLAND:Når lægen henviser gamle fru Pedersen til indlæggelse på sygehuset, og hun senere bliver udskrevet og kommer hjem, skal fru Pedersen helst slet ikke opdage, om det er regionen eller kommunen, der står med ansvaret. Region Nordjylland har netop indgået sundhedsaftaler med samtlige 11 nordjyske kommuner. Aftaler, der skal sikre et sammenhængende forløb i behandlingen af hver enkelt patient. - Jeg plejer at beskrive det på den måde, at patienten ikke må forsvinde i Bermuda-trekanten mellem læge, sygehus og kommune, siger vicekontorchef Rasmus Simonsen, Region Nordjylland. Han har været tovholder i bestræbelserne på at hive sundhedsaftalerne i land og er faktisk ret stolt over resultatet. - I det gamle amt var der en lang tradition for sundhedsaftaler med de daværende 26 kommuner. Men for regionen og de 11 nye kommuner er det jo helt nyt land, og vi har da haft en hel del diskussioner undervejs i forløbet. Drejebog Sundhedsaftalerne afstikker retningslinjerne for samarbejdet mellem de praktiserende læger, sygehusene og hjemmesygeplejen. Aftalerne handler om indlæggelse, udskrivning, genoptræning, forebyggelse, sundhedsfremme, hjælpemidler og indsats for psykisk syge. Blandt andet. Kort sagt en drejebog for, hvordan sygehus- og sundhedspersonale skal gebærde sig for at sikre patienterne et ordentligt forløb. Retningslinjerne er nedfældet dels i en aftale mellem regionen og hver enkelt af de 11 nordjyske kommuner. Dels i en 105 sider tyk moppedreng med generelle retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har besluttet. Sundhedsstyrelsens meget detaljerede retningslinjer irriterer Rasmus Simonsen. - Sagt på den pæne måde sikrer Sundhedsstyrelsen i hvert fald, at vi kommer grundigt omkring det hele. Men ærligt talt synes jeg, det er skuffende, at sundhedsstyrelsen ikke har tillid til, at regioner og kommuner kan indgå en fornuftig aftale. I stedet vælger Sundhedsstyrelsen altså at stille krav på krav på krav, som vi skal opfylde. Det ville være rart med lidt større metodefrihed. Fælles forståelse Samtidig erkender vicekontorchefen, at nogle kommuner nok vil mene, at regionen har været stride i forhandlingerne. - Men det samme kan vi altså også sige om nogle af kommunerne, smiler han. Under alle omstændigheder oplever Rasmus Simonsen, at de mange møder har været konstruktive og at regionen, kommunerne og lægerne er nået frem til en fælles forståelse. Egne nicher Sundhedsaftalerne giver hver enkelt kommune mulighed for at udvælge et eller flere områder, som de gerne vil gøre noget særligt ud af. Eksempelvis vil Mariagerfjord Kommune gerne forebygge faldulykker i folks eget hjem. Aalborg Kommune vil gerne satse på yderligere behandling i folks eget hjem - blandt andet ved hjælp af respirator og dialyseudstyr. Og Læsø Kommune vil gerne have mulighed for at gennemføre videokonferencer med sygehuse om udskrevne patienter. Sådan har de 11 kommuner hver især deres nicher, som de vil satse ekstra på. Rasmus Simonsen roser de nordjyske kommuner for at være meget opmærksomme på kronikere. Men han indrømmer også, at der er plads til forbedringer, når sundhedsaftalerne om to år skal fornyes. Det gælder blandt andet sundhedsfremme og forebyggelse imod, at folk overhovedet bliver syge. Altså alt det, der handler om motion, sund kost og rygeafvænning. Grund til at være stolt Men summa summarum, så synes Rasmus Simonsen at både region og kommuner har al mulig grund til at være stolte over resultatet. - Godt nok er der ikke indbygget sanktionsmuligheder i aftalen. Men jeg går ud fra, at en aftale er en aftale. Selvfølgelig kan der altid ske fejl. Men nu har vi i hvert fald nogle retningslinjer at agere ud fra. Sundhedspersonalet på de nordjyske sygehuse og i kommunerne behøver ikke læse samtlige 105 sider. Regionen vil sørge for, at der bliver skrevet en noget enklere pixi-udgave af aftalen.