Sundhed på skoleskemaet

Munkebakkeskolen, Torslev Skole og Aalbæk Skole med i nyt projekt

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

For at overvægtige børn kan gennemføre en sundere livsstil er det vigtigt, at hele familien involveres og er bevidste om, hvad der lægges i indkøbskurven. arkivfoto

NYFREDERIKSHAVN:Med sundhed på skoleskemaet kan børnene være med til at styre en "familierejse ind i den sunde cirkel". Både børn og voksne kan skabe deres egne mål for det sunde liv. Det er hensigten med et nyt sundhedsprojekt, som efter sommerferien sættes i gang i de tre kommuner, Skagen, Frederikshavn og Sæby. En vigtig del af projektet forankres i 4.-6. klasserne på tre skoler. Det er Munkebakkeskolen i Frederikshavn, Aalbæk Skole i Skagen kommune og Torslev Skole i Sæby Kommune. Satspuljer Sundhedsprojektet ledes af Sofie Olsen, der har kontor på højskolen Diget i Skagen Kommune. Projektet er forankret i Sund By Skagen, der har søgt og fået bevilget penge fra sundhedsministeriets satspulje. - Det er godt, at projektet strækker sig over fire år, for vi ved, at det kan tage rigtig lang tid at motivere til nye sunde vaner og frem for alt at få dem indarbejdet som en helt naturlig del af familiers hverdag, forklarer projektleder Sofie Olsen. Gulerødder og nutella Hvis 10-årige Mette kommer hjem og siger, at hun hellere vil have en gulerod end en nutellamad med i madpakken, vil det gøre et vist indtryk i resten af familie. Omvendt kan det være svært at lære en tiårig af spise havregryn, hvis resten af familie. spiser sukkermadder til morgenmad. Derfor skal familierne også inddrages i rejsen ind i den sunde cirkel. 20 familier med mindst et overvægtigt barn får i efteråret tilbud om vejledning i livsstilsændring. Ti familier - Ti af disse familier vil vi invitere til fire weekendophold på Diget. Her sætter vi fokus på at kortlægge familiernes kost- og motionsvaner, fortæller Sofie Olsen. Herefter skal familierne selv sætte sig nye mål for, hvordan de vil reducere faren for at få livsstilssygdomme. Det kan være vægttab og mere motion. Konkrete mål - Men det er nødvendigt at være meget konkret. En metode kan være at beslutte sig for at gå eller cykle i skole i stedet for at blive fragtet i bil. Eller at der ikke skal slik på fødselsdagskagen. - Det vigtigste er, at den enkelte familie selv finder brugbare løsninger. Det nytter ikke, at andre pådutter de gode idéer. På weekendkurser får familierne mulighed for både i teori og praksis at lære om sund mad og bevægelse. Familierne kan udveksle erfaringer, og om et år skulle familierne gerne være stærke nok til at stå på egne ben. De sunde vaner er forhåbentlig en naturlig del af hverdagen til den tid. På Munkebakkeskolen, Aalbæk Skole og Torslev Skole skal i alt 12 klasser og deres lærere til at lære et nyt skolefag at kende: Sundhed. Skolerne får en ekstra sum penge til to timer ekstra om ugen. Ellers skal de i alt otte sundhedstimer tages af fagene idræt, natur og teknik, svømning, hjemkundskab og klassens tid. Modelskole Da Aalbæk Skole har et par års erfaring med et tilsvarende projekt, ville denne skole blive en slags modelskole. - Men det er op til skolerne selv at finde ud af, hvordan de vil strukturere projektet, fortæller Sofie Olsen. Eleverne skal registrere deres kost- og motionsvaner samt konditestes et par gange om året. Gennem bevægelse og sund mad skal eleverne opleve glæden ved et sundere liv. I Aalbæk er der allerede bevis for, at eleverne bliver gladere og mere rolige - og dermed bedre i stand til at modtage undervisning. Sundhedsplejerskerne Den sidste del af sundhedsprojektet indebærer, at sundhedsplejerskerne skal blive bedre rustet til at vejlede børnene og familierne om sunde vaner. Sundhedsplejerskerne har den eksakte viden, men de skal blandt andet på kursus for at lære at formidle og motivere familierne.