Sundheden breder sig

Sundhedscentret dækker efterhånden meget bredt

TERNDRUP:Det begyndte vel som en slags plaster på såret. Det var vist ikke helt tilfældigt, at netop Skørping Kommune var en af de første kommuner, som Nordjyllands Amt indgik en såkaldt sundhedsaftale med - kort tid efter at det selvstændige Terndrup Sygehus blev lukket. - Der var jo meget larm herude dengang. Man mente nok generelt, at amtet skyldte området her en eller anden ting, husker Børge Olsen (S), nuværende borgmester i Skørping Kommune, daværende socialudvalgsformand. Sundhedsaftalen trådte i kraft pr. 1. januar 1993, og i foråret 1994 åbnede sundhedscentret i Terndrup i nogle af sygehusets tidligere lokaler. De cirka 10 års jubilæum har sundhedscentret valgt at fejre nu og havde blandt andet ophøjet dagen i går til officiel festdag med både åbent hus, underholdning og officielle talere. Børge Olsen var den første styregruppeformand for det nye sundhedscenter i Terndrup, og han glæder sig over, hvordan det har udviklet sig gennem årene: - Centret her må da siges at være blevet en meget stor succes, siger han og nævner, at man jo i første omgang også åbnede en Sund By Butik i Skørping. - Men den fungerede ikke. Centret har derimod fået en utrolig bred flade, og jeg mener da også, at der er basis for at få endnu flere ting herud, for eksempel nogle speciallæger, siger Børge Olsen. Fra 2000 er Sejlflod Kommune også kommet med i en fælles sundhedsaftale, og det fungerer glimrende. Skørping og Sejlflod deles om tre af medarbejderne, blandt andre sundhedskoordinator Jens Hjerrild-Jensen, som to dage om ugen har base i Gudumholm. De øvrige to medarbejdere er en børneergoterapeut, som arbejder nøje sammen med børneinstitutioner og skoler og en kostvejleder, som der netop blev råd til at ansætte, da Sejlflod kom med i aftalen. - Vi har nogle stordriftsfordele, og Sejlflod kom også hurtigere i gang med mange ting, fordi man kunne høste af vores erfaringer, siger Jens Hjerrild-Jensen og fortæller om, hvordan fokus for de sundhedsfremmende tilbud har ændret sig lidt over årene: - I starten var vi meget ældreorienterede, for en af baggrundene for at lave sundhedsaftalerne var jo også at reducere antallet af indlæggelser på sygehuse og begrænse forbruget af medicin. Men da det hurtigt viste sig, at de ældre var nemme at lave tilbud til, arbejder vi nu mere bredt med befolkningen som helhed - med et vågent øje for børn og unge. Hos de yngste ser han netop en af de store udfordringer lige nu og i fremtiden: - Mange børn og unge får ikke rørt sig nok, og det giver risiko for skader på kroppen, og så bliver de for tykke. Vi har også et stigende antal børn, der får gammelmandssukkersyge, siger sundhedskoordinatoren, som først og fremmest mener, at sundhedscentret kan sætte emnet på dagsordenen. Det gør det så netop i aften, hvor jubilæumsfestlighederne fortsætter med et gratis foredrag med Frede Bräuner fra Århus, som er blevet kendt for at koble unges kost direkte sammen med deres indlæringsevne.