Sundheden er godt på vej

Udvalgsformand bekræftet i fornemmelse.

Sund By Netværket, som Hjørring Kommune er en del af, har holdt deres årlige netværkskonference, hvor formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Lilli Damsgaard, var med. Og hun fik bekræftet, at Hjørring Kommune er godt på vej. - Ud fra de oplæg, der blev holdt, blev jeg bekræftet i, at vi er på rette vej med sundheden i kommunen. Vi kan godt gøre det bedre, men vi er på vej, siger Lilli Damsgaard. Mere samarbejde På konferencen mødtes repræsentanter fra de 68 kommuner og to regioner, som er med i Sund By Netværket. Her holdt blandt andet sundhedscoach Chris MacDonald oplæg, ligesom flere forskere og kommuner delte ud af deres erfaringer. Og det gav også inspiration til mere samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget. - En kommune havde en mentorordning, hvor de unge, som havde været arbejdsløse og var kommet i arbejde, fik en mentor, som kunne støtte dem. De havde haft stor succes med at fastholde de unge i arbejde, siger Lilli Damsgaard og tilføjer. - Det er de svage grupper, som er mest syge. Ved at få de unge i arbejde eller give dem en uddannelse laver vi også sundhedsforebyggelse, forklarer hun. Udvalgsformanden ligger også stor vægt på, at sundhedspolitikken bliver prioriteret. - Vi skal øge borgernes sundhed, og derfor er det vigtigt, at der er en rød tråd gennem hele systemet. Og det fik jeg bekræftet, at Hjørring Kommune har, siger Lilli Damsgaard.