Sundhed

Sundheden går et langt skridt længere

læserbrev om ny sundhedspolitik

Der er sat mål for at nedsætte antallet af rygere blandt unge

Der er sat mål for at nedsætte antallet af rygere blandt unge

Udvalget for sundhed og bæredygtig udvikling har netop sendt forslaget til en ny sundhedspolitik i høring. Jeg mener, at forslaget til ny sundhedspolitik både er handlingsorienteret og visionært og sætter klare mål for, hvor meget vi vil forbedre folkesundheden for borgerne i Aalborg Kommune i de kommende år. Vi fik i foråret gjort status på det hidtidige arbejde med at fremme folkesundheden, og her var der både gode og dårlige nyheder. Antallet af daglige rygere er f.eks. faldet med 22 procent, mens antallet af overvægtige desværre var steget. Aalborg Kommune er en af de kommuner, der siden strukturreformen har gjort mest for at fremme folkesundheden, og den nye sundhedspolitik skal gerne bringe os skridtet videre. For blot at nævne nogle af de indsatsområder, der er nævnt i politikken, er der sat mål for at nedsætte antallet af rygere blandt unge, mål for at sikre, at aalborgenserne generelt er mere fysisk aktive, at stigningen i antallet af overvægtige skal stoppe, at antallet af borgere, der vurderer, at de har et godt helbred, skal stige. Hertil kommer, at der i sundhedspolitikken er et klart fokus på at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed samt at gøre en forskel for de mange mennesker i vores kommune, som lider af en kronisk sygdom. Jeg håber, at forslaget til ny sundhedspolitik bliver godt modtaget, og at vi i høringsfasen vil få mange konstruktive indspark, der kan bidrage til at realisere sundhedspolitikkens vision, som er: Aalborg Kommune har de bedste rammer og betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv.