Sundheden har også sin pris

- Heldigvis har vi de tre gamle kommuners budgetter

REBILD:Økonomien vil blive fulgt nøje på sundhedsområdet i den ny kommune. - Vi er rimeligt godt med, organiseringen er på plads, men vi har ikke helt overblik, indrømmer formanden for sundhedsudvalget, Orla Kastrup Kristensen. Netop på sundhedsområdet overtager kommunerne flere ny opgaver og der er fulgt en del midler med fra den såkaldte DUT-pulje, som er fordelt mellem kommunerne efter indbyggerantal. - Heldigvis har vi de tre gamle kommuners budgetter, som vi kan arbejde videre på, fortsætter udvalgsformanden. Det betyder blandt andet, at systemet med Sund By butikker fortsætter. Sundhedsudvalget har indtil nytår betegnelsen vejledende og består foruden formanden af borgmester Poul Larsen (K), borgmester Børge Olsen (UP), Anders Norup (V) og Gert Jensen (S). De såkaldte kvalitets standarter har været ude i høring og kontrakterne på sundhedsområdet er ved at være klar og serviceniveauet er vedtaget. Senest har udvalget drøftet socialpsykiatrien i Rebild og fremtidens akutberedskab. Et af de store uafklarede punkter er afgrænsningen mellem kommunens opgaver og sygehusenes, som i fremtiden bliver drevet af regionerne. Og det er et af de områder, hvor økonomien vil blive fulgt nøje, for regionerne skal have indtægter til sygehusene, mens kommunerne kan spare ved at holde borgerne hjemme. Orla Kastrup Kristensen venter, at der vil blive oprettet et kontaktforum for Rebild som der allerede er det for regionen. Men man er endnu ikke nået langt i udformningen af en egentlig sundhedspolitik og nævner de såkaldte KUL-patienter. - Vi skal gerne undgå indlæggelser for eksempel fra mandag til onsdag og igen fredag. Vi skal væk fra det ind-og-ud af hospitalerne. Vi har akutpladser i Rebild på plejehjemmene og jeg tror, at vi kan få det til at fungere. Også fordi det er mange borgere bedst tjent med. - Vi vil gå i dialog med lægerne. Området skal kortlægges, så man kan få et bedre overblik over, hvor omfattende det er for den ny kommune. Når det gælder misbrugsbehandling har Rebild aftale med Foldbjergcentret om at køre uændret videre i hvert fald et år, og når det gælder det psykiatriske område skal der ansættes mere personale som støtte- og kontaktpersoner. Dertil kommer både mere tilsyn og drift af opholdssteder, som har og overtager. Endelig har Rebild besluttet at frivilligområdet hører under sundhedsudvalget. - Det frivillige område vil vi forsøge at udnytte og støtte.