Sundheden og hygiejnen på plejehjem ok

HJØRRING:Der skal ændres på, hvordan følsomme oplysninger om beboere på plejehjemmene opbevares, ligesom der skal ekstra opmærksomhed mod, hvordan deres medicin opbevares, men ellers var personalet fra embedslægeinstitutionen stort set tilfreds, da man besøgte en række kommunale plejehjem i Hjørring KOmmune. Det er embedslægens opgave én gang om året uanmeldt at komme på besøg på de kommunale plejehjem for at se på de sundhedsmæssige forhold. Sammenfattende er man godt tilfredse med de sundhedsrelaterede forhold som hygiejnen på stedet, beboernes ernæring og aktivering samt mobiliseringen af beboerne.Man gjorde dog flere steder opmærksom på, at man skal gøre status over beboernes funktionsniveau. Det var Skovgården, Fynsgade, Bålhøj Centret, Motellet, Vesterlund, Lundergårdhus og Velllingshøj Centret, der har haft besøg. Socialudvalget godkendte rapporten, som tidligere også er godkendt af Ældrerådet.