Sundheden skal samles

Sundhedscenter med mange tilbud skal gerne være klar til maj

Hjørring Kommune har planer om at etablere et Sundhedscenter på Banegårdspladsen. Det vil betyde, at man på samme adresse kan tilbyde så forskellige ting som genoptræning til folk med KOL (rygerlunger), fysioterapi, holdtræning, selvhjælpsgrupper og rådgivning om at leve med kroniske sygdomme. Plus en masse andet. - Jeg synes, det er noget af et gennembrud. Vi har arbejdet på det i flere år, men har ikke haft penge til det. Nu får vi et center, der ligger lige i stormens øje, og der er direkte adgang fra Vrå, Løkken, Sindal, Hirtshals og Hjørring. Det skal gerne så klar til maj i år, siger formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget, Jørn E. Christiansen (SF). Udvalget var på et møde i onsdags enige om, at planerne skulle vedtages. Centret skal ligge i lejede lokaler i to etager ovenpå posthuset, i alt 1200 kvadratmeter. Konkret betyder det bl.a., at afdelingen for Borgersundhed (Sund Bys afløser) på Codanhus og den træning og rehabilitering, der plejer at finde sted på Motellet flytter ned på Banegårdspladsen. Desuden vil de forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år udgå herfra, og kommunallægen vil også holde til i centret. Og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som Sundhedsstyrelsen og sygehusene kommer også til at udgå fra det fælles center. Der lægges i planen også op til et samarbejde med patientforeninger og lokale idrætsforeninger. - I forhold til den spredte indsats, vi har haft indtil nu, så bliver det her noget rigtigt godt. Det er et optimistisk forsøg på at sikre, at sundheden bliver behandlet, så vi er i stand til at udføre vores formål, som er at være en af de 15 mest sunde kommuner i landet, siger Jørn E. Christiansen. Tanken bag at samle tingene er blandt andet, at de forskellige faggrupper kan lære af hinanden og sammen skabe en synergieffekt. Lejemålet skal foreløbig køre i fem år, så man holder muligheden for at flytte et andet sted hen åben, f.eks. Gasværksbakken eller Park Vendia. Tidligere har man haft planer om at bygge et sundhedscenter fra bunden, men det kneb med at finde pengene. Lejemålet kommer til at stå i 690.000 kroner om året. Planerne skal behandles i økonomiudvalget og byrådet, inden de kan endeligt vedtages.