Nibe

Sundheds-klinik åbner hos Falck

NIBE:Mandag sker det: Nibe Kommune åbner Nordjyllands og en af landets første sundhedsklinikker for kommunalt ansatte med en bred vifte af gratis tilbud som massage, zone- og fysioterapi for at nedbringe det voksende sygefravær. Falck Health Care har som tidligere fortalt vundet driften af klinikken til en pris af lidt under en million om året, og klinikken får adresse hos den lokale Falck-station i Nibe, Søndergade 28 b. Socialdemokraterne ønskede oprindelig klinikken placeret i det allerede eksisterende Sundhedscenter på Sygehusvej, og den endelige afgørelse er tilsyneladende først truffet for få dage siden