EMNER

Sundheds-klinik hjælper - måske

NIBE:Sidste sommer åbnede Nibe Kommune Nordjyllands første sundhedsklinik for kommunalt ansatte for at nedbringe sygefraværet, der koster millioner, og en ny opgørelse over sygefraværet i 2003 antyder, at sundhedsklinikken har hjulpet. I de sidste tre måneder af 2003 var de ansattes samlede sygefravær det laveste nogensinde sammenlignet med samme periode de seneste fire år. Sundhedsklinikken er gratis for de ansatte, der kan få fri i arbejdstiden til professionel behandling af lidelser som ondt i ryggen. Midt i glæden over det faldende sygefravær i slutningen af sidste år, må Nibe Kommune dog konstatere, at det gennemsnitlige sygefravær i hele 2003 ikke faldt. Det var fortsat på i snit 11 dage pr. ansat som året før. I Nibe Kommune er der en tendens til at flere ansatte bliver langtidssygemeldt - flere end to uger - mens færre melder sig syge i kortere tid.