Sundhedsaftale er nu stendød

Amt og kommune uenige

HJØRRING:Det begyndte festligt med store og fine ord om samarbejde mellem amt og kommune tilbage i 1998, men nu er det slut. Nordjyllands Amt har opsagt sundhedsaftalen med Hjørring Kommune. Social- og sundhedsudvalget har taget amtets opsigelse til efterretning og vil ikke tage initiativ til nye forhandlinger med amtet. Det sidste års tid har der været ført mange forhandlinger om en fortsættelse af sundhedsaftalen. I foråret var der et forslag klar til politisk behandling i såvel amtet som kommunen. I sidste øjeblik sagde amtets politikere nej, fordi de ville ændre på den økonomiske fordeling, der hele tiden havde været gældende. Hvor amtet plejede at betale tre fjerdedele, så ville de de nu pludselig kun betale halvdelen. Amtet forlængede aftalen, og i slutningen af juni blev der forhandlet på ny, men man kunne ikke blive enige.