Sundhedsaftale med nye emner

Fortsat fokus på forkert kost og rygning

SINDAL:Fire hovedelementer indgår i det udkast til en fornyet sundhedsaftale, som i øjeblikket er på vej i det politiske system, og som forventes vedtaget engang efter somerferien. Aftalen skal gælde fra januar 2003 indtil 2006, og den afløser den første sundhedsaftale mellem Sindal Kommune og Nordjyllands Amtskommune, som er udløbet ved udgangen af 2002. - Den ligger inden for rammerne af amtets tredje sundhedspolitiske handleplan, og der er et par fokusområder, der er gledet ud, fordi de efterhånden er ved at være indarbejdet i hverdagen, siger socialudvalgsformand Nanna Andersen (V) efter at socialudvalget har anbefalet indholdet i udkastet. Kost og tobak er stadig to områder, hvor der er behov for en ekstra indsats gennem Sund By Butikken og sundshedskoordinatorens arbejde, og de nye elementer har overskrifterne Ulighed i sundhed og Træning i gråzonen. Indenfor kost-området skal der fortsat laves projekter og andre aktiviteter, der kan få børn og voksne til at spise mere sundt, og målet indenfor tobakken er blandt andet at få fat i udsatte grupper, herunder unge mødre. - Der er behov for en opfølgning på de aktiviteter, vi har lavet. Der har ikke været ret stor tilslutning til rygestop-kurser, men det er ikke bare hos os. Tobak går igen i samtlige sundhedsaftaler, der er lavet, oplyser Nanna Andersen. En række statistikker viser, at der er stor ulighed i sundhed mellem forskellige befolkningsgrupper, og det er baggrunden for, at den nye sundsaftale for Sindal Kommune tager dette element ind. - Nordjyder med kort eller ingen uddannelse dør tidligere end andre grupper, og der kommer vi ind med forskellige projekter og aktiviteter for at sætte fokus på det, siger socialudvalgsformanden. Endelig dækker udtrykket Træning i gråzonen over, at der skal være en bedre sammenhæng i genoptræningen i patienters overgang fra sygehusbehandling til fortsat behandling i kommunale regi, herunder med fysioterapeutisk rådgivning, rådgivning i hjemmet omkring forflytning og genoptræning på Vendelbohjemmet. Emner som osteoropose, i daglig tale kaldet knogleskørhed, og ufrivillig vandladning er udgået som fokusområder, blandt andet som følge af hjemmebesøg ude hos de ældre. - Der har været rigtig stor deltagelse i aktiviteter omkring ufrivillig vandladning, så folk har fået megen oplysning og vejledning om, hvordan de skal forholde sig. Indøvelse af forflytningsteknikker har også haft stor indflydelse på, at de to emner er taget ud, oplyser Nanna Andersen. Udkastet til den nye sundhedsaftale kan for år 2003 rummes indenfor det afsatte budget på 270.800 kroner. Sundhedskoordinatoren betales af amtet, mens kommunen bidrager til at dække udgifterne drift af Sund By Butikken.