Sindal

Sundhedsaftale skal fornyes

SINDAL:På sit næste møde skal socialudvalget tage stilling til en fornyelse af sundhedsaftalen med Nordjyllands Amt. Styregruppen for den nuværende aftale har behandlet et forslag til en revideret aftale og indstiller den til godkendelse. Aftalen gælder fra 1. januar 2003 og til januar 2006, og den får ikke konsekvenser for budget 2003, idet indholdet kan rummes indenfor rammen. Den første aftale blev indgået i 1999, men fik et stærkt forsinket starttidspunkt,