Sundhedsaftaler snakkes i gang

Hjørring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapudvalg har haft de første drøftelser i forbindelse med en fornyelse af den eksisterende sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og kommunen.

Udvalget skal forsøge at finde frem til, hvad de ønsker at få med som overordnede temaer i en ny sundhedsaftale. I aftalen skal indgå seks obligatoriske indsatsområder, som gælder for alle regionens kommer. Derudover kan man lave en række fælles projekter mellem regionen og den enkelte kommune. - Vi skal se på, hvad der har fungeret godt i den første sundhedsaftale. Og så skal vi have nogle gode forløb før og efter en indlæggelse. Vi skal have et godt samarbejde mellem regionen, sygehusene og de praktiserende læger, siger Lilli Damsgaard (S). På mandag er der møde i den politiske styregruppe for sundhedsaftaler mellem Hjørring Kommune og Region Nordjylland. Den nye sundhedsaftale - kaldet 2. generations sundhedsaftale - skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen inden februar 2011.jb