Sundhedsaftaler

De netop godkendte sundhedsaftaler med de 11 nordjyske kommuner gælder indtil udgangen af 2010. Et sundhedskoordinationsudvalg bestående af repræsentanter fra regionen kommunerne og praktiserende læger skal styrke samarbejdet mellem sygehuse, praksissektoren og den kommunale indsats. Udvalget består af 11 medlemmer: Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune, borgmester Anny Winther, Rebild Kommune, byrådsmedlem Ejner Frøkjær, Thisted Kommune, byrådsmedlem Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune, rådmand Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune, læge Eddie Nielsen, formand for praksisudvalget, læge Kaj Bernt, næstformand i praksisudvalget, regionsrådsmedlem Vagn Nørgaard, regionsrådsmedlem Bent Sørensen (udvalgets formand), regionsrådsmedlem Helle Astrup, regionsrådsmedlem Marian Geller og regionsrådsmedlem Lene Kjeldgaard Jensen.