Lokalpolitik

SUNDHEDSBIDRAG

Sygehusene, der i dag drives af amterne, skal også i fremtiden drives af den regionale myndighed, regionen. Også de praktiserende læger og sygesikringen bliver en regionsopgave. Men hvor amterne i dag henter pengene til disse opgaver via amtsskatten, får regionerne ikke lov til at opkræve skat. Pengene til regionens driftsopgaver kommer derfor dels fra et særligt sundhedsbidrag på otte pct., som for første gang opkræves via skattebilletten for 2007, dels via tilskud fra især staten, men også kommunerne.

Forsiden