Sundhedscenter med EU-støtte

AOF Nord overtager sygedagpengeprojekt efter Kurcenter Fjorden

HOBRO:Hobro Idrætscenter bliver rammen om et nyt sundhedsprojekt, som ser dagens lys fra 22. august. Projektet har fået titlen Center for Sundhed og Livsstil, og målgruppen er sygemeldte mennesker på dagpenge. Hobro Kommune har indtil udgangen af denne måned haft et lignende tilbud, som socialforvaltningen samarbejdede med Kurcenter Fjorden om, men i foråret blev det besluttet at stoppe dette projekt og tage imod tilbuddet om at bruge det nye Center for Sundhed og Livsstil. Det er AOF Nord, som står for det nye projekt, men det er ikke en ny opgave for AOF. De tilbyder nemlig lignende kurser andre steder i Nordjylland - blandt andet Hjørring, Aalborg og Frederikshavn. I forhold til det tidligere projekt, som Kurcenter Fjorden stod for, er der ikke de store indholdsmæssige forskelle, men AOF Nords projekt er billigere, fordi det er et EU-projekt, og dermed også får penge fra EU. Desuden er det ikke kun borgere fra Hobro kommune, som kan deltage i Center for Sundhed og Livsstil, for alle fire kommuner, som indgår i den kommende Mariagerfjord Kommune, deltager i projektet, og kan sende borgere på dette kursus. Kurcenter Fjorden er heller ikke ude af projektet, selv om "Fra ventetid til udviklingstid" er stoppet, idet kurcentrets leder er blevet ansat som leder af Center for Sundhed og Livsstil. - Det nye Center for Sundhed og LIvsstil bygger stort set på de samme principper, som det tidligere projekt "Fra ventetid til udviklingstid", og det nye tilbud er bestemt fuldt på højde med det tidligere, så forskellen er egentlig kun at det er en anden aktør, der står bag - nemlig AOF Nord, siger formanden for socialudvalget, Hans Poulsen (S), som oplyser, at udvalget på sit sidste møde har godkendt at socialforvaltningen i relevant omfang visiterer borgerere til projektet indenfor de midler, der er afsat til netop dette formål.