Sundhedscenter momsfrit

Skatteministeriet tabte sag til nordjysk alternativt sundhedscenter

AALBORG:Mølholt Centret i Poulstrup ved Vrå har vundet en principiel sag over Skatteministeriet i et spørgsmål om momsfritagelse. Centeret, der driver virksomhed med alternative behandlingsformer blev fritaget for moms med virkning fra den 1. juli 1999, men det var ikke nok. Derfor anlagde centeret sag mod ministeriet for at få afklaret, om man i virkeligheden ikke var berettiget til momsfritagelse fra tiden også før 1999, nemlig tilbage til 1993, da centeret begyndte sin virksomhed. Og det har landsretten nu givet centeret medhold i med begrundelsen, at der var tale om "anden egentlig sundhedspleje", som er fritaget for moms. Forud er gået en kilometerlang behandling ved blandt andet Told og Skatteregion Frederikshavn over Sundhedsstyrelsen og videre gennem systemet til Landsskatteretten. Efter mange overvejelser udformede Told og Skattestyrelsen i sommeren 1999 nogle nye regler for alternative behandlere, hvor de var momsfri, hvis de havde gennemgået nogle bestemte uddannelseskrav, som f. eks folkene på Mølholt Centret havde. Men den ændring af praksis kunne ikke - efter Skatteministeriets opfattelse - betyde, at centeret med tilbagevirkende kraft kan støtte ret på den nye praksis. Ændringen af en administrativ praksis har kun virkning for fremtiden, mente ministeriet i landsretten. Blåt stempel Dommerne i Viborg holder sig en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen i april 2000, hvor styrelsen finder, at centeret beskæftiger sig med "anden egentlig sundhedspleje". Og efter indholdet af både Told og Skats samt Landsskatterettens afgørelser lægger landsretten til grund, at disse myndigheder ville have anset virksomheden for momsfritaget, hvis en sådan konkret udstalelse fra Sundhedsstyrelsen havde foreligget, da de afgjorde sagen. Det er da heller godtgjort, at Sundhedsstyrelsens udtalelse havde været anderledes, hvis den var blevet indhentet på et tidligere tidspunkt forud for ændringen af praksis i 1999. Herefter anser landsretten virksomheden for at have en sådan karakter, at dens ydelser er fritaget for moms. Også i tiden forud for ændringen den 1. juli 1999. Skatteministeriet skal betale Mølholt Centret 45.000 kroner i sagsomkostninger. Efter de nye retningslinier er ca. 20.000 alternative behandlere blevet afmeldt som momsregistrerede.