Sundhedscenter som dynamo

Forvaltningen anbefaler, at politikerne i Ny Hjørring opretter et sundhedscenter

NYHJØRRING:Opret et sundhedscenter i Ny Hjørring Kommune. Sådan lyder anbefalingen fra en gruppe af embedsfolk, som har udarbejdet en rapport om sundhedsområdet i Ny Hjørring Kommune. Samtidig anbefaler styregruppen, at politikerne snarest tager initiativ til at udarbejde en overordnet og samlet sundhedspolitik for Ny Hjørring Kommune. Sundhedscentret bør være dynamoen for den samlede indsats på sundhedsområdet også når det gælder sundhedsfremme og den forebyggende indsats, lyder indstillingen. Anbefalingen vækker glæde hos to af byens motionsforeninger. Hjørring Helsestudie og Hjørring Sportscenter udarbejdede allerede i efteråret en forretningsplan for Sundhedens Hus. De forestiller sig, at Park Vendia kan være rammen om et sundhedscenter. - Det vil være ideelt at samle en række sundhedstilbud til borgerne på et sted, siger Morten Frederiksen fra Hjørring Helsestudie. Han håber, at politikerne har modet til at foretage den nødvendige investering allerede nu, så de fysiske rammer er på plads. Formanden for Fritids- og kulturudvalget i Ny Hjørring Kommune, Michael Karlborg (V) mener, at et sundhedscenter fra starten bør være en del af Park Vendia. - Der skal være penge til det. Sundhedsfremme har høj prioritet, siger Karlborg. Formanden for Sundhedsudvalget i Ny Hjørring Kommune, Karl Bornhøft (SF), er ligeledes positiv indstillet, men økonomien skal hænge sammen. - Vi skal have en sundhedscenter, men i første omgang kan der måske kun blive tale om en organisatorisk model, for umiddelbart er der ikke økonomi til de nødvendige fysiske rammer, siger Bornhøft.