Lokalpolitik

Sundhedscentret solgt

INDTÆGTERHøjestbydende har sikret sig kommunale bygninger og grunde for over 15 millioner

NIBE:Det nordjyske investerings- og udviklingsselskab ABJ I/S overtager Nibe Sundhedscenter og tilstødende arealer for 15, 2 millioner kroner. Tre satte pris på den kommunale ejendom, og ABJ vandt med det højeste bud, der er over dobbelt så stort - 7, 7 millioner større - end den gevinst Nibe Kommunes budget opererer med. Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) nedtoner dog forventningerne til salgsprisen i budgettet. - Ingen har seriøst regnet med, at vi ikke ville få mere end 7, 5 millioner for sundhedscentret. At vi opnår over 15 millioner er vel et udtryk for, at vækstbyen Nibe ikke byder på ret mange ejendomme, der er egnet til både erhvervslejemål og boliger, vurderer han. Køberen AJB I/S ejes af storentreprenør, murermester Børge Juul Kristensen fra Dronninglund og godsejer Anders Bundgaard fra Hals. De står i forvejen bag store projekter som Pakhuset i Sæby, der kombinerer butikker med cafeer og restauranter, men vil endnu ikke give et bud på deres planer for Nibe Sundhedscenter. - Der ligger jo en lokalplan, vi skal forholde os til. Men hvad vi agter at foretage os inden for dens rammer bliver næppe afgjort i år, siger Anders Bundgaard. Lokalplanen tillader eksempelvis indretning af boliger og erhvervsvirksomhed i de nuværende bygninger. Dertil nybyggeri på arealer som grunden op mod huset "kapellet", der benyttes af foreninger som Musik i Nibe, og bliver bevaret, nybyggeri på grunden mellem det gamle "sygehus A"og "Sygehus B"og på et område vest for den nuværende lægekonsultation. - Man kunne eksempelvis, og jeg understreger eksempelvis forestille sig, at underetagen i den nuværende bygning bliver benyttet til liberale erhverv som lægeklinikker, mens førstesalen indrettes til boliger, siger Jens Østergaard Madsen. Han mener fortsat, at private er bedre til at administrere bygninger end det offentlige, mens kommunen til gengæld har ekspertice i at levere service til borgerne. Som i tilfældet Solsidecentret, der som et af de første plejehjem kom på private hænder. - Og så er det jo rart at have penge på lommen. Men en hel del af 15, 2 millioner går til skolerenovering, og vi har ikke lov til bare at bruge løs til anlæg. De nuværende lejere som læger og fysioterapeuter har alt andet lige skrevet langtids-lejekontrakter, og skulle derfor være sikret mod at blive "sat på gaden"i lejeperioden. - Nu har vi som køber mulighed for at få en konstruktiv snak med lejerne for første gang, og det ser vi frem til, siger medinvestor Anders Bundgaard fra ABJ I/S.