Lokalpolitik

Sundhedshus er på vej

Der skal nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe til at stå for projektet

sundhedshuset placeres efter planen på det gamle stadion i Brønderslev. Foto: Henrik Louis

sundhedshuset placeres efter planen på det gamle stadion i Brønderslev. Foto: Henrik Louis

Der vil hurtigst muligt blive indkaldt til møde med en konsulent til at varetage styringen af projektet med et sundhedshus i Brønderslev. Formand for sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, Peer Thisted (S), fortæller, at projektet skrider planmæssigt frem. Der skal nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionen, kommunen, lægerne og konsulent. De skal i fællesskab udarbejde en skitse af sundhedshuset, som skal danne grundlag for lægernes tilslutning til projektet. For kort tid siden er der holdt møde i styregruppen, hvor den politiske proces blev drøftet. Udvalget for udvikling og planlægning besluttede på sit møde i marts at sende et forslag til placering af et nyt sundhedshus i Brønderslev ud til debat. Grunden på det gamle stadion ligger i landzone og er udlagt til frilufts- og idrætsformål. Derfor skal der laves en ny lokalplan for området, som ydermere i kraft af, at der ligger en anden formålsbeskrivelse for grunden, har projektet været ude i en foroffentlighedsfase. Denne fase udløb 8. april, og der er kommet otte bemærkninger til placeringen af sundhedshuset. Disse høringssvar vil indgå i lokalplanbehandlingen. Allerede nu er lokalplanbehandlingen indledt, og den ventes afsluttet i oktober i år. Der er holdt møde med folkene bag en ny hal ved Brønderslev Hallen, så de to projekter ikke kolliderer. Region Nordjylland har udarbejdet forslag til praksisudvalget, og tilbagemeldinger og afklaring herpå bør ske inden juni måned. Det fremsendte forslag er endnu ikke politisk godkendt i regionsrådet. De forslag, der er udarbejdet, er som udgangspunkt møntet på samarbejdet mellem læger i Brønderslev, men det foreslås, at de kan omfatte alle læger i kommunen. Regionens juridiske afdeling er i gang med at formulere kontrakter, hvor lægerne skal indgå aftaler for at sikre binding til projektet. Disse kontrakter forventes indgået, når projektforslaget foreligger.