Brovst

Sundhedshus fuldt besat

{ Der bliver næppe problemer med at få samtlige kvadratmeter besat i det nedlagte Brovst Sygehus, som efter planen skal være Jammerbugt Sundhedshus. Det vurderer direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland. Sundhedshuset skal etableres i et samarbejde mellem kommunen og regionen. Regionen har ud fra en faglig og økonomisk betragtning vurderet, at man med fordel kan videreføre medicinsk ambulatorium med hjertefunktion, røntgenfunktion og en klinisk-kemisk laboratoriefunktion i sundhedshuset i Brovst. Desuden vil jordemoderkonsultation, vagtlægeordning og tilbud i psykiatrien fortsat have til huse i bygningerne i regionsregi. En række forskellige behandlere er også parate til at rykke ind. Efter planen skal Jammerbugt Sundhedshus indvies i januar 2009