Sundhedshus uønsket af naboer

Naboer til sundhedshuset mener, at Kvickly-grunden er meget bedre end det gamle stadion

sundhedshusets placering på det gamle stadion er ikke det bedste forslag, mener naboer til stadion. Foto: Henrik Louis

sundhedshusets placering på det gamle stadion er ikke det bedste forslag, mener naboer til stadion. Foto: Henrik Louis

Naboer til det planlagte Sundhedshus frygter, at sundhedshuset tager deres udsigt. Naboerne foreslår, at sundhedshuset flyttes længere ind på grunden ¿ det gamle stadion. I det nuværende forslag foreslås sundhedshuset bygget helt ud til Nørregade og i hele grundens længde langs Nørregade. Naboer mener, at byggeriet bliver for højt. Ifølge naboerne skal en udvidelse af Brønderslev Hallen selvfølgelig tænkes ind. Naboerne mener, at der skal tænkes på parkeringsmuligheder til Sundhedshus, Store Brønderslev Marked samt Brønderslev Hallen. Ifølge naboerne er det af stor betydning for Store Brønderslev Marked, at der er parkeringsmulighed, da det er vigtigt aktiv for byen, samt at markedet fortsat kan holdes på markedspladsen. Naboer finder, at det er en god idé, at området med det gamle stadion renoveres og bruges til noget fornuftigt. Ifølge én af naboerne, Lene Jensen, er mange trætte af den gamle tribune, der de senere år har været en skændsel for området. Kommunen får også jævnligt henvendelser på, at der er fyldt med affald og glasskår. Naboerne peger på en alternativ løsning for placering af sundhedshuset, nemlig Kvickly-grunden over for det gamle rådhus. Der peges på, at det er tættere på bymidten og Banegården, ligesom der er et stoppested for bus tæt på. Dertil kommer, at der er gode parkeringsforhold. Videre peger naboerne på, at et hus af disse dimensioner ikke vil genere mere i området end de eksisterende bygninger. Og så er det også tæt på offentlige instanser som rådhuset. Det hedder også, at der vil komme en løsning på den skæmmende Kvickly-bygnings facade. Pladsen mellem det gamle rådhus og det nye sundhedshus kan også renoveres, og der er plads til parkering, kunst og anlæg. Beboerne omkring det gamle stadion understreger, at de ønsker stadion renoveret, selv om sundhedshuset placeres et andet sted.