Operationer

sundhedshusets opgaver

[ I Jammerbugt Kommunes forslag til sundhedshus i Brovst Sygehus’ bygninger foreslås følgende: [ ”Sygehusopgaver”: [Sengepladser [Stillestuer [Akutstuer [Ambulant røntgen [Ambulant laboratorium [Kardiologisk ambulatorium [Øvrige ambulante funktioner (palliative funktioner) [Sundhedshusets øvrige opgaver: [Sund By [Genoptræning [Forebyggelse [Kroniker området [Patientskoler [Patientforeninger [Pårørende støtte [Systematisk forebyggelsesbehandling [Øvrige funktioner:[LF][Praktiserende læger [Jordemødre [Distriktspsykiatri [Livsstilscenter [Misbrugssatellit/Foldbjergcentret [Speciallægepraksis