Sundhedsindsats for indvandrere

Aalborg Kommune ansætter formidlere, som skal hjælpe borgere af anden etnisk oprindelse end dansk til et bedre helbred.

Thomas Kastrup-Larsen fik et kanonvalg med 3390 personlige stemmer mod 1958 for fire år siden. Arkivfoto: Lars Pauli

Thomas Kastrup-Larsen fik et kanonvalg med 3390 personlige stemmer mod 1958 for fire år siden. Arkivfoto: Lars Pauli

Trods diverse tiltag for at forebygge og forbedre sundheden i udsatte boligområder, lider mange aalborgensere af anden etnisk oprindelse fortsat af dårligere helbred, flere langvarige sygdomme og en mere risikofyldt sundhedsadfærd end etniske danskere. Det viser erfaringer fra projekter i Løvvangen, Skelagergårdene og Aalborg Øst, og derfor er Aalborg Kommune også parat til at gøre en ekstra indsats for at vende udviklingen. Udvalget for sundhed og bæredygtig udvikling sagde onsdag ja til at ansætte to sundhedsformidlere af anden etnisk oprindelse, og ifølge rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S) er håbet blandt andet, at de kan bygge bro mellem målgruppen og de sundhedstilbud, som allerede findes i kommunen. - Vi har allerede gang i mange forskellige aktiviteter ved hjælp af den sundhedskoordinator, vi ansatte i 2007. Men erfaringerne viser desværre, at der stadig er mange af anden etnisk oprindelse, som har problemer med sundheden, og derfor er vi også parate til at yde mere målrettet indsats, forklarer han. Foreløbig ansættes de to formidlere kun til udgangen af 2010. Men håbet er naturligvis, at de vil være i stand til at motivere og inspirere flere - både i forhold til at deltage i forskellige aktiviteter men også i forhold til kost, sygdom, forebyggelse og motion. - Meget af det kommer givetvis til at foregå via vores sundhedscenter. Men det er også oplagt at samarbejde med andre grupper - for eksempel idrætsklubber, kvindegrupper, sundhedsplejersker og lignende, tilføjer Thomas Kastrup-Larsen. Han håber, at det lykkes at besætte stillingerne inden august. Og det skal helst være med en af hvert køn - for kvinder af anden etnisk oprindelse er ofte tryggere ved at snakke med en af deres eget køn. - I bund og grund handler det om at opnå en større bevidsthed om sundhed. Men på sigt vil vi også gerne sætte nogle konkrete aktiviteter i gang, for det har man gode erfaringer med i Voldsmose og København, hvor man allerede benytter modellen, forklarer Thomas Kastrup-Larsen.