Kirketerp

Sundhedsjob mere attraktive

NORDJYLLAND:Et af de store problemer inden for sundhedsområdet er at tiltrække og fastholde personale. Derfor skal jobbene gøres mere attraktive. Gennem et par år har regionen kørt med et projekt på det område, og det skal fortsætte i 2010. Til projektet bliver der i alt afsat et halvt hundrede millioner kroner. - Vi har gode erfaringer med projektet. Det kan vi ses på bl.a. sygefraværet, ligesom flere giver udtryk for større arbejdsglæde, siger venstres gruppeformand Niels Kristian Kirketerp. Af midlerne skal omkring otte millioner kroner gå til at forbedre rekrutteringen af speciallæger. Et andet initiativ går ud på, at fastansætte mere personale frem for at bruge vikarer. Her vil man i nogle tilfælde søge at aftale mere overarbejde med personalet. - Det er en god idé at minimere forbruget af dyre vikarer. Brugen af vikarer er også dårligere service over for borgerne, mener Thomas Krog (SF). Mange unge mangler elev- og praktikpladser. Det vil regionen også søge at afhjælpe. Det skal ske i et samarbejde med kommunerne.