Sundhedslederen tager ansvaret

Henning Als handlede i god tro i sagen om fyringen af Plejehjemmet Solgavens leder

HOBRO:Det kunne se ud som om Hobro Kommunes sundhedsleder Henning Als har fået et drag over nakken i sagen om hans bebudede fyring af plejehjemsleder Kristian Toft - en fyring, socialudvalget tidligere på ugen trak tilbage. Men Henning Als tager det fulde ansvar og mener at han har handlet i god tro. Han og socialchefen havde en bunden opgave: Økonomiudvalgets beslutning om, at der skal spares 350.000 kr. på ældreområdets ledelse. Samlet skal ældreområdet skære 1,3 mio. kr. på personale næste år. - Hvis det var meningen, at jeg skulle have meldt tilbage i det politiske system, hvad jeg havde tænkt mig at gøre, ja så er det budskab ikke nået frem til mig, konstaterer Henning Als. Det største problem i forløbet er efter Als’ mening, at det er et kapløb med tiden at føre personale-besparelserne ud i livet. Byrådet besluttede i oktober, at der skal reduceres for 3,9 mio. kr. på det kommunale personale, og at besparelserne skal være realiseret ved årsskiftet. - Og for hver måned, der går, og vi kommer længere bagud med besparelserne, mangler vi flere og flere penge. En anden grund til, at jeg har været meget hurtigt til at agere er, at den store tre procent tilpasning for 2003 ikke kunne nås inden for ældreområdet, forklarer Als. På baggrund af Solgave-sagen kunne sundhedslederen godt ønske, at man tager hele budgetforløbet i Hobro Kommune op til revision. Det vil være en god idé, at økonomiudvalget tjekker med det politiske bagland, om det overhovedet er realistisk, inden man pålægger ældreområdet at nedlægge en lederstilling. Arbejdet med at finde besparelser er ikke forbi. Ud over de 350.000 kr., der af socialudvalget er omdøbt ”generelle besparelser”, skal der findes en mio. kr. på personalet. - Det drejer sig om tre-fire stillinger i 2004 inden for administration, køkken, rengøring og pedelservice. Områder, som ikke berører den service, vi giver ude i hjemmene og på plejehjemmene. Der forestår også en vigtig opgave med at få samling på tropperne i sundhedsafdelingen. Sagen om fyringen på Solgaven har givet dønninger, erkender Als.