EMNER

Sundhedsplejersker frygter for fremtiden

AALBORG:Sundhedsplejerskerne i Aalborg Kommune er bekymrede over de varslede besparelser inden for småbørnsområdet. Besparelserne udgør cirka fem procent af det samlede budget for sundhedsplejen. - Dette beløb, som er 600.000 kr. kan måske synes som et lille beløb, men der er i forvejen skåret til benet i sundhedsplejen gennem adskillige år, hedder det i en udtalelse fra sundhedsplejerskerne. Videre hedder det: I de sidste syv år har besparelserne mindsket antallet af hjemmebesøg. Hvor sundhedsplejersken tidligere afsluttede besøgene hos nybagte forældre når barnet var 1½ år, vil der nu ske en yderligere forringelse i besøgsantallet. I dag får førstegangs forældre sædvanligvis 6 hjemmebesøg og 2 gruppetilbud inden for barnets første leveår. Fremover skal der skæres i begge dele. For familier med flere børn er det nuværende tilbud lavere, nemlig 4 hjemmebesøg og 2 gruppetilbud -også her vil der blive tale om nedskæringer. - Grundideen i sundhedsplejen er forebyggelse, men det bliver svært, for ikke at sige umuligt at vejlede om forebyggelse og sundhedsfremme på dette grundlag, siger sundhedsplejerske Birgit Hansen. - De sidste syv års besparelser har betydet en forøgelse af usikre forældre, og der er sket en stigning i antallet af småbørn med dårlig trivsel på det fysiske, motoriske og sproglige område . Vi har simpelt hen ikke kunnet opspore disse problemer i tide med den stramme normering, siger de aktionerende sundhedsplejersker samstemmende. - I skolerne har man kunnet se en stigning af antallet af børnehaveklassebørn med sproglige problemer. Dette har en direkte sammenhæng med nedskæringerne på sundhedsplejerske området, fordi børnenes problemer tidligere blev opdaget af sundhedsplejersken ved 1 1/2 års besøget inden børnehavestart." siger sundhedsplejerske Martha Pedersen. Sundhedsplejerskerne forudser følger som flere usikrere, færre ammende mødre, flere mødre med efterfødselsreaktioner og usikkerhed i mor-rollen, flere familier hvor den ene part har svært ved at knytte sig til barnet ,flere spædbørn med skæve kranier og med bevægelser der ikke er alderssvarende , og flere børn med spiseproblemer.