Sundhedspris på vej

Der skal være en gulerod i sundhedsarbejdet.

Der skal være en gulerod for at få folk til at lave sundhedsfremmende tiltag - måske ikke helt konkret, men i form af en pris, som muligvis kan være et pengebeløb. Arkivfoto

Der skal være en gulerod for at få folk til at lave sundhedsfremmende tiltag - måske ikke helt konkret, men i form af en pris, som muligvis kan være et pengebeløb. Arkivfoto

For at fremme Frederikshavn kommunes sundhedspolitik har byrådsmedlem Steen Jørgensen (T) foreslået, at man opretter en sundhedspris for at motivere borgere, virksomheder eller institutioner til at yde en forebyggende indsats på sundhedsområdet. - Det er alle tiders, at Frederikshavn kommune har en sundhedspolitik, en ambition om at være Nordjyllands sundeste kommune og motionskommune nr.1. og at kommunen vil gøre en særlig indsats for kronikere. Men man også nødt til at have en ”gulerod” for at få nogen til at gå i front med forskellige projekter, og det er her, Sundhedsprisen kommer ind i billedet, siger han. Prisen skal derfor gives til nogen, som har ydet en særlig indsats for sundhedsfremmende tiltag, for eksempel at en skole bliver røgfri, at alle lærere og elever er fysisk aktive i mindst en time hver dag, at der serveres sund kost i en kantine, at en enkeltperson eller forening sikrer etablering af et aktivitetsområde, en cykel- eller motionssti - og mange, mange flere eksempler. Ideen om en sundhedspris blev da også vel modtaget i sundhedsudvalget, hvor man på mødet i september drøftede forslaget. - Det er en god idé i forhold til at markedsføre kommunens sundhedspolitik, og det er en god måde at vise, at vi som kommune er glad for, at nogen vil gøre en indsats for at fremme sundheden, siger formand Per Nilsson (V). Spørgsmålet er dog, om prisen skal være på de foreslåede 10.000 kroner, hvem der skal give den og hvem der skal kunne modtage den. - Det har vi bedt forvaltningen om at give et bud på, så vi tager altså forslaget op igen senere. - Men jeg er overbevist om, at det nok skal blive realiseret i en eller anden form, siger Per Nilsson (V).

Forsiden