Sundhedsstyrelse i søgelyset

Beslutning om undersøgelse af dødsattester får blandet modtagelse

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Preben Rudiengaard (V) - formand for Folketingets sundhedsudvalg - er godt tilfreds med, at der nu er strammet op med hensyn til ligsyn og obduktioner efter omtalen af de mange uforklarlige dødfald i psykiatrien.

Det var tilsyneladende en række spørgsmål til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) fra Per Clausen (EL), som fik Sundhedsstyrelsen til beslutte sig for en undersøgelse af alle uforklarlige dødsfald i psykiatrien fra 2004 til 2006. Per Clausen havde bedt ministeren redegøre for, hvorfor Sundhedsstyrelsen har afvist et forslag fra Dansk Selskab for Retsmedicin om at indføre obligatorisk obduktion, når det gælder dødsfald blandt patienter i antipsykotisk behandling. Selskabet vurderer, at man så en gang for alle kan finde ud af, hvor ofte dødsfald i psykiatrien er relateret til medicinen, og hvor store organskader langvarig medicinsk behandling kan give. Men ministeren afviser via sit svar fra Sundhedsstyrelsen obligatorisk obduktion. Det er for dyrt i forhold til, hvilke oplysninger man kan få ud af det, og så er det et stort indgreb i selvbestemmelsesretten, fastslår ministeren. I svaret nævnes de muligheder, der allerede findes i lovgivningen, og som har gjort det muligt for ministeren at diktere flere retslægelige ligsyn og flere obduktioner. På den måde forventer ministeren af få kastet lys over de uforklarlige dødsfald. I samme svar nævnes en række nye tiltag, som skal begrænse brugen af antipsykotisk medicin, og så bliver den nye undersøgelse af dødsattester nævnt. Den skal vise, om der er foretaget retslægelige ligsyn i forbindelse med dødsfaldene, og om det har ført til obduktioner, og så vil man granske obduktionsrapporter i de tilfælde, hvor der er lavet sådan en. Sundhedsstyrelsen oplyser, at undersøgelsen er en del af et tilsyn på området. Men Per Clausen vil nu bede ministeren svare på, hvad formålet med gennemgangen af dødsattesterne er, og hvad der skal komme ud af undersøgelsen. Tiden går - Svaret lugter jo langt væk af, at man i et svar til mig siger, at man vil igangsætte en gennemgang, og så håber man på, at jeg vil stille mig tilfreds med dét. Problemet er, at tiden går, og der sker ingenting, siger Per Clausen. Ligesom retsmedicinerne foreslår Per Clausen obligatorisk obduktion med tilhørende retskemiske undersøgelser for dødsfald blandt patienter, der har været i antipsykotisk behandling. Han undrer sig over, at Sundhedsstyrelsen på den ene side siger, at der ikke er væsentlig ny viden i obduktioner, og på den anden side beder om flere ligsyn og obduktioner, når det gælder de uforklarlige dødfald. - Når dette sammenholdes med, at man nu vil gennemgå dødsattester og obduktioner, kan det tolkes som om, at Sundhedsstyrelsen er på tilbagetog i denne sag, siger Per Clausen. Formanden for Folketingets sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) er godt tilfreds med beslutningen om at granske dødsattesterne, fordi det er med til at vise, at tilsynet på området er skærpet. Han har holdt møde med ministeren om sagen. - Vi er enige om, at der bør strammes op på reglerne inden for den gældende lovgivning, og at embedslæger og politi bør sikre, at de medikolegale ligsyn og retslægelige obduktioner strammes op. Det tror jeg, at ministeren har viderebragt til blandt andet Sundhedsstyrelsen, siger Preben Rudiengaard. Kontorchef Anne Mette Dons fra Sundhedsstyrelsen har ikke haft tid til at lade sig interviewe.