Sundhedssystem af lave

Er vort sundhedssystem helt af lave? Ja, i forhold til den ekspertise, som udlandet har opnået, så må vi erkende det. Vort sundhedssystem har så svært ved at forstå, at de har ligget på den lade side i forhold til udlandet, og den indsigt, der er åbnet for m.h.t. det syge menneske.

25.11. var der en helsides artikel på forsiden af sektionen ¿Mit liv¿ om et menneske, der var i medicinsk behandling og helt klart var blevet overmedicineret med de bivirkninger, det kan medføre, og som forståeligt nok havde afstedkommet en meget dårlig livskvalitet, hvor livet var gået i stå for vedkommende. 29.11. er der igen en mindre artikel om angst, og den bekymring, der fortælles om med hensyn til de meget sløje behandlingsresultater. 350.000 mennesker mellem 16 og 65 år lider åbenbart af angst under en eller anden form, og heraf vil op mod 100.000 udvikle en invaliderende lidelse. Man taler om adfærdsterapi og antidepressiv medicin som midler til at takle angsten. Men kære læger - det er slet ikke nok, og hvad medicin angår skruppelløst forkert. Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har undersøgt alle tilgængelige data for at fastslå risikoen for en øget selvmordsrisiko, og undersøgelserne peget på en mulig risiko for selvmordsadfærd for voksne, der behandles med antidepressiv medicin. Alene det skulle da få alarmklokkerne til at ringe! Det kan være, at det i en meget kort periode vil gavne med et medicinsk præparat, hvor igennem patienten kan få lidt ro, men at tro at man kan blive helbredt er totalt forkert. En dyb forløsende terapi, der kan åbne for alle de indestængte tanker og følelser, som har skabt adfærden er det, der må til; at lægge låg på gennem medicinering er forkasteligt og holder kun problemerne i ave, men er den fornemmeste pligt ikke fra vort sundhedsvæsen, at de støtter patienten i at få renset ud i de stærke oplevelser, der åbenbart ligger hos et menneske, der har angst eller anden psykisk blokering? Vor fortid er bærer af nuet, og vor barndom og de hændelser, der efterpå er blevet lagt oveni de følelsesmæssige belastninger, har været med til at skabe problemet. Atter engang må vi vende blikket mod forældrene, som har haft ansvaret for os og i disse tilfælde også har svigtet. For nylig læste jeg en ganske dejlig artikel om vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjylland, som netop kommer med udtalelser, der borger for et meget klartseende menneske. Hans kommentarer var bl.a., hvor han udtaler sig om mordet, der blev begået i Aalborg af en 15-årig ung mand, hvor han siger: ¿Hvor er forældrene henne, når det kan gå så galt, så har forældrene svigtet i stor stil?¿ I det hele taget ser det ud til, at en helt ny forståelse netop gennem Frank Olsen nu får mulighed for at trænge igennem også i politiet. Dejligt. Vi kan håbe på, at vor nye sundhedsminister vil forstå den bydende nødvendighed, det er at koble det alternative sundhedssystem sammen med det etablerede, så mennesker i fremtiden får helhedshandlinger og ikke symptombehandlinger. [ Fransisca Torpsdal, Nordostvej 12, Sæby, er psykoterapeut. E-mail: nini@fransisca-torpsdal.dk