EMNER

Sundhedstegn i vort demokrati

Mange års støt tilbagegang er vendt for de danske partier. Både Venstre og Socialdemokratiet kan melde om klar fremgang i medlemstallet, i høj grad udløst af den kommunalreform, der betyder større kommuner - og dermed et helt nyt spil om borgmesterkæder og byrådspladser. Hos Socialdemokratiet har også formandsvalget øget interessen for at være med. Fremgangen styrker det danske demokrati. Det er netop partiforeningerne, der rekrutterer politikere, og jo bredere folkelig opbakning, partierne under ét kan mønstre, jo bredere og mere stabilt bliver demokratiets grundlag. Motiverne til at melde sig ind kan være mange, men det afgørende er selve den interesse for et velfungerende samfund, der ligger bag indmeldelsen.