Aalborg

Sundhedsuge

SINDAL: I den kommende uge sætter Sund By Butikken, Solgården og LOF fokus på folkesundheden gennem en række folkeoplysende aktiviteter. Således laves der mandag eftermiddag sjov gymnastik ved Sindal-Hallerne og deltagerne få også nogle øvelser i hvordan knogleskørhed kan forebygges. Samme aften er Team Helse fra Løkken i Sindal Skole for at stå for et foredrag om sundhed med udgangspunkt i kostpyramiden og for at opbygge et bedre liv. Næste torsdag formiddags syng- og spil sammen på Solgården er draget ind i sundhedsugen, og om eftermiddagen er det muligt at dyrke lidt yoga på Sindal Bibliotek. En del af folkesundheden er traveture i naturen, og der er muligt at koble sig på Motionisternes sædvanlige tur torsdag aften. Fredag er der socialt samvær på Solgården, og ugen sluttes af lørdag formiddag den 11. oktober med to timers Sund og alternativ dag på Nørretorv. poch