Hospitaler

Sundhedsvæsen på første klasse

21.10. skriver Ingolf Hedegaard, SF Skagen, at han ikke kan mindes, at jeg på vælgermødet i Jerup 13.10. kom med ret mange oplysninger om, hvad Venstre og jeg vil med regionerne.

Da debatten primært gik på sundhedsvæsenet, vil jeg primært holde mig til dette emne. Venstre vil: * Et nordjysk sundhedsvæsen på første klasse. Derfor skal vi bygge videre på det det gode og decentrale sundhedsvæsen, vi har i forvejen. * Bevare et decentralt sygehusvæsen. Nærhedsprincippet vejer tungt for såvel medicinske patienter som for skadestuer. * Venstre vil udnytte strukturreformen til at skabe et sundhedsvæsen af høj kvalitet, hvor patienterne er i centrum. De praktiserende læger skal være borgernes indgang til sundhedsvæsenet. Borgerne skal ved et sygdoms- og behandlingsforløb opleve en sammenhængende indsats fra start til slut. I forbindelse hermed vil jeg arbejde for: * At de mindre sygehuse har eller får opgaver og specialer, som kan tiltrække læger. * At sygehuset i Frederikshavn igen får et akut beredskab og en lægebemandet fødeafdeling. Vi skal tilsikre et bæredygtigt sygehus. Dette giver borgerne tryghed. * At lægeambulancetjenesten på Flådestation Frederikshavn kan køre udover normal arbejdstid. Dette giver borgerne tryghed. En lægeambulancetjeneste, som jeg selv var med til at etablere. Venstre vil møde globaliseringen offensivt. Vi vil, at Nordjylland skal være et vækst- og udviklingsområde i verdensklasse. Vi vil en vækst- og vindermentalitet i Nordjylland, der er forankret i en fælles nordjysk job- og vækststrategi. Vi skal stå sammen om at udpege de fælles mål og nå dem. Når jeg stiller op til byrådet og regionsrådet, er det, fordi jeg tror, at jeg kan gøre en forskel til det bedre.