Sundt netværk bevares

Den nye kommune ønsker et fortsat samarbejde

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Brønderslev-Dronninglund Kommune skal fremover være en del af det såkaldte Sund By Netværk. Det mener politikerne i underudvalget for Sundhed. Et medlemskab koster 25.000 kr. årligt, og politikerne i sundhedsudvalget er indstillet på at tage pengene fra den pulje, der er øremærket forebyggelse og træning på sundhedsområdet. Beslutningen omfatter desuden yderligere 25.000 kroner til deltagelse i kurser og møder, som netværket holder. Ind i netværk - Vi anbefaler Sammenlægningsudvalget, at vi melder os ind i netværket. - Hidtil har Nordjyllands Amt på sundhedsbutikkernes vegne været medlem af netværket - og betalt det. - Men fremover er vi en selvstændig enhed. Ud over penge til medlemskabet foreslår vi, at der afsættes penge til, så personalet i Sund By og Sundhedscenteret kan deltage i kursus og møder i netværket, forklarer Peer Thisted, der er formand for underudvalget for Sundhed. Sundhedsfremme Sund By Netværket er et politisk forpligtende samarbejde, der har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse mellem en række amter og kommuner. Kommunens forvaltning vurderer, at et medlemskab af Sund By Netværket vil være med til at sikre en platform for Brønderslev-Dronninglund Kommune til at udvikle metoder og materiale i det forebyggende sundhedsarbejde. Samarbejde Det skal ske gennem samarbejde og erfaringsudveksling med andre kommuner. Arbejdet har hidtil har været koordineret gennem de to kommuners sundhedsaftaler med Nordjyllands amt. Et medlemskab af Sund By Netværket forpligtiger blandt andet kommunen til at arbejde målrettet med borgerinddragelse samt formulere en forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik, der skal godkendes af Byrådet . Af stor betydning - Det vurderes at være af stor betydning for Brønderslev-Dronninglund kommune fortsat at kunne indgå i det fælles udviklings- og erfaringsudvekslingsarbejde, som dette forum giver mulighed for. - Dette set i lyset af de nye opgaver på sundhedsområdet, som kommunen nu får ansvar for. Kvalitetssikring - Herunder tænkes i særdeleshed på kvalitetssikring af den forebyggende indsats, skriver forvaltningen til politikerne.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk