Sundt træ på Bratskov

BROVST:Håndværkerne har travlt mellem bygerne med at skifte taget på Bratskov ud. Hele fornyelsen af den gamle herregård skal gerne være færdig til sankthans. Udskiftningen af taget var nødvendig, fordi de tyndslidte, gamle håndstrøgne tagsten lod vandet sive igennem, så snart det havde regnet et par dage. Indtil videre har renoveringen af hovedbygningen fra 1500-tallet ikke budt på grimme overraskelser, fortæller bygningsinspektør Erik Tørholm, Brovst Kommune. Træværket i taget er håndhugget fyrretømmer, der er mindst 100 år gammelt, men både materiale og konstruktion er gedigent. Nu er man så småt gået i gang med sidebygningerne, som kun er et par hundrede år gamle, men med en betydeligt dårligere tagkonstruktion. Den blev udbedret lidt, da kommunen overtog gården for 24 år siden, og kan godt give overraskelser. Kommunen har af Kulturarvstyrelsen fået lov at lave undertag på den fredede bygning, så taget bliver vedligeholdelsesfrit. Undertaget er på gammeldags vis bygget op med brædder og tagpap. Ud over taget er skorstenene blev delvist fornyet, der bliver isoleret, sat zinktagrender op, og klokkeophæng samt vejrhane bliver galvaniseret. Renoveringen, der i alt beløber sig til 1.3 mio.kr., udføres af lokale håndværkere: Tømrer Carsten Bech Christensen, murer Lars Holm samt blikkenslager C.O. Møller. Mellem mange udenbys tilbud var de de billigste ved licitationen.