Detailhandel

Super Best får lov til at udvide

Anbefaling trods indsigelser og nej fra Jørgen Hellum

AABYBRO:Et flertal i teknisk udvalg anbefaler, at Super Best får dispensation fra lokalplanen til at udvide forretningen i Aabybro Centret, selv om der er kommet indsigelser mod planerne. Samtidig opfordrer politikerne til, at centerforeningen finder ud af, hvor og hvordan forretningerne kan udvide fremover eller på anden måde sikre handelslivet for fremtiden, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Det er Jørgen Hellum (S), som er imod udvidelsen, der går ud på, at supermarkedets facade bliver overdække med glas i samme dybde, som forretningens markise har i dag. - Fordi der er tale om et areal, som allerede i dag er dækket med markisen, kan vi give en dispensation fra lokalplanen, siger Jørn Krogsgaard (V). Der er kommet to indsigelser fra naboer i centret, som er imod at en del af fodgængerarealet i centret bliver inddraget. Desuden er ejerne af bygningen med supermarkedet, KFI-Holding, positive, mod at der findes en løsning med naboen, Danske Bank, om udformningen af facaden. - Men det er selskabet, der ejer begge lejemål, og det må selv finde frem til en løsning af den dybere facade hos Danske Bank, siger Jørn Krogsgaard. Når centerforeningen har drøftet mulighederne for evt. fremtidige udvidelse skal de melde tilbage til kommunen, som så er villig til at prøve at indpasse ønskerne i en ny lokalplan. Jørgen Hellum er imod udvidelsen. - Centret trænger til en ansigtsløftning, men den burde vedkomme alle forretningers facader og ikke bare supermarkedets.Desuden vil udvidelsen på 1,70 meter i dybden indskrænke gangarealet, og der er i forvejen ikke for megen plads, fordi varerne bliver sat udendøre om sommeren, siger Jørgen Hellum.