SuperBrugsen i Skagen bliver helt ny i løbet af et halvt år

Byens store forretning i centrum udvides med cirka 450 kvadratmeter

Der skal byg­ges i to plan helt ud til Chr. X Vej, når hånd­vær­ker­ne be­gyn­der at byg­ge op igen ved SuperBrugsen. FOTO: HEN­RIK LOUIS

Der skal byg­ges i to plan helt ud til Chr. X Vej, når hånd­vær­ker­ne be­gyn­der at byg­ge op igen ved SuperBrugsen. FOTO: HEN­RIK LOUIS

SKAGEN:SuperBrugsen i Skagen ligner langt fra sig selv indendøre for tiden - og det er med vilje, fortæller uddeler Leif Fisker. Hele SuperBrugsen er berørt af det, der er den mest omfattende ombygning og modernisering af en superbrugs, der endnu er foretaget i Danmark, og der kommer til at gå et halvt års tid, inden man er færdig. Og til den tid vil SuperBrugsen heller ikke ligne sig selv. - Den skulle gerne være både venligere, lysere og supermoderne, siger Leif Fisker. Mens der arbejdes med at modernisere og udvide SuperBrugsen, må både ansatte og kunder indstille sig på, at der næsten ikke er noget, der er som det plejer. For at kunne holde forretningen åben, mens der arbejdes, bliver der i hele perioden flyttet rundt på varegrupperne, og især indenfor non-food vil vareudvalget være begrænset i forhold til normalen. Der bliver også en periode i begyndelsen af det nye år, hvor SuperBrugsen vil være helt lukket. Det skyldes, at hele butikken skal have nyt gulv. Netop nu er det et nedbrydningsfirma, der er mest aktiv ved forretningen. Lagerlokaler og slagterafdelingen rives ned for at give plads for nyt og større byggeri på bagsiden af SuperBrugsen - ud mod Chr. X Vej. Når der bygges igen her, bliver det et væsentligt større byggeri i både grundplan og højden. Der bygges helt ud til Chr. X Vej, og bygningen bliver i to etager. Det er først og fremmest lagerarealerne. der bliver større i forbindelse med udvidelsen ved Chr. X Vej. Dog får slagteren også lidt mere plads at arbejde på i den nye slagterafdeling end der har været i den tidligere. Og der bliver meget mere plads, end slagteren har, mens der bygges om. Han er nemlig flyttet op i køkkenlokalet ved det cafeteria, SuperBrugsen tidligere havde på første sal. SuperBrugsens lagerareal udvides med cirka 300 kvadratmeter i forbindelse med moderniseringen, og butiksarealet øges med cirka 150 kvadratmeter. Moderniseringen af SuperBrugsen er inddelt i etaper, og i den del, Leif Fisker venter er færdig inden jul, findes blandt andet en ny kiosk og Skagens fremtidige postbutik. Denne afdeling får ny indgang fra den store parkeringsplads ud mod Chr. X Vej.