Løkken

SuperBrugsen solgt til Løkken

SuperBrugsen i Pandrup skifter fra at være medlemsejet til at være ejet af et selskab Pandrup Detail A/S, hvor Løkken Brugsforening ejer 95 % af aktierne, mens resten tilhører Hadsund Brugsforening.

SuperBrugsen i Pandrup er nu ejet af et aktieselskab, hvor Løkken Brugsforening har aktiemajoriteten. Ejerskiftet markeres butikken i januar. Arkivfoto. Grete Dahl

SuperBrugsen i Pandrup er nu ejet af et aktieselskab, hvor Løkken Brugsforening har aktiemajoriteten. Ejerskiftet markeres butikken i januar. Arkivfoto. Grete Dahl

Det er en realitet efter en ekstra generalforsamling onsdag aften i Jetsmarkhallen. Spøgsmålet om ejerskiftet var også til debat på en ekstra generalforsamling mandag 28. november, hvor forslaget blev vedtaget med 80 stemmer for og to imod. - Der var mødt 15 medlemmer - heraf syv bestyrelsesmedlemmer - til onsdagens ekstra generalforsamling. 14 stemte for at nedlægge Pandrup Brugsforening og overdage butikken med personale, varelager samt alle andre aktiver og passiver til det ny selskab, fortæller Bent Sørensen. Han er bestyrelsesformand i Pandrup Brugsforening, der likvideres, når alle formaliteter i forbindelse med ejerskiftet er på plads. På den ekstra generalforsamling blev nedsat et likvidationsudvalg, der består af Bent Sørensen, Britta Andersen og Frits Pedersen.