Superledere skal styre

Hobro Kommune overvejer nyt ledelsesmæssigt samarbejde

HOBRO:En skoleinspektør, der også står i spidsen for en børnehave, en klub og en sfo. Det er sød fremtidsmusik i politikerører i Hobro Kommune. I hvert fald når ørerne sidder på medlemmerne af børne- og kulturudvalget. - Det er nogen nye og spændende tanker, som jeg mener, der er perspektiv i. Det handler om at få mest muligt ud af medarbejderne. De skal ikke bruge så meget tid på at administrere - fokus skal flyttes over på faglighed og pædagogik, siger udvalgsformand Jan Hviid (V). Visionerne er, at børnehaver og skoler slår pjalterne sammen områdevis i Hobro Kommune. Eksempelvis kunne Bymarkskolen - i ledelsesmæssig henseende - smelte sammen med Bymarkens Børnehave, Farvervængets Børnehave, sfo’en og klubben og deles om en leder. - Skal lederne i Hobro Kommune nu gå og frygte for at miste deres job? - Nej, overhovedet ikke. -Der vil stadig være brug for daglig ledelse i de forskellige institutioner. Men ledernes job får et andet indhold. Der bliver mindre administration, og der vil blive bedre tid til det, som mange af vores medarbejdere er mest interesserede i, nemlig at være sammen med børnene, siger Jan Hviid. Fordelen ved et ledelsesmæssigt samarbejde mellem skoler og børnehaver er også, at der skabes en bedre sammenhæng i den måde, pædagogikken praktiseres på de forskellige steder, fremhæver Jan Hviid. Børnene får med andre ord ikke et kulturchok i overgangen fra børnehave til skole. Inden politikerne i Hobro Byråd tager den store beslutning om at skabe ”superledelse”, vil de først lytte til kloge hoveder udefra. Børne- og kulturudvalget har besluttet at bede et konsulentfirma om at se på mulighederne for sådan et samarbejde. Der skal analyseres og undersøges. Ledere giver besyv med - Der er ikke besluttet noget overhovedet endnu. Lederne skal inddrages i diskussionen og give deres besyv med, understreger Jan Hviid. I kommissoriet for undersøgelsen hedder det bl. a., at man ønsker samarbejdsmodeller, der sikrer bedre tid til pædagogisk ledelse. Geografi og distrikter skal de udenbys konsulenter også tage hensyn til. - Der lægges vægt på, at der ønskes mest mulig helhed og sammenhæng i kommunens samlede børne- og ungetilbud, og at beskrivelsen af større enheder respekterer naturlige former for sammenhænge, eksempelvis distriktsmæssig placering, hedder det. Jan Hviid forestiller sig, at den nye måde at organisere ledelsen af skoler og børnehaver på kan indføres fra og med skoleåret 2005/2006, og at det sker i et hug, så alle kommer med samtidig.