Detailhandel

Supermarked rykker ind i Saniståls lokaler

Problemerne med vareleveringer er løst

BRØNDERSLEV:Meget tyder på, at et supermarked rykker ind i Saniståls tildigere lokaler, Gasværksvej 3 i Brønderslev. Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg går ind for et projekt, der gør det muligt at indrette dagligvareforretning. Der har været et problem omkring tilkørselsforhold for varer, men det synes nu løst. Det oprindelige projekt gik ud på, at vareleverancen skulle ske mod syd, men da der frygtes for støj for de kommende beboere, er der ændret på projektet, så der i stedet vil ske leverance fra nord - fra Østergade-siden. Det har været et ønske at lægge et areal øst for Sanistål-bygningen til, så varelevarancen kunne ske her, men arealet er ikke til salg. Fungerende formand for teknik- og miljøudvalget, Gunnar Larsen (S), mener, at det er en god løsning, der er fundet nu. Det er Kaae Gruppe A/S, der har ført forhandlingerne med Brønderslev Kommune på vegne af et supermarked. Teknik- og miljøudvalget har tidligere givet afslag på en ansøgning om dispensation, men derefter er sagen sendt frem igen med ændringer. Der skal opføres en tilbygning på ca. 130 kvadratmeter ud mod Østergade, og det samlede areal bliver således 828 kvadratmeter. Når vareindleveringen flyttes, går det heller ikke ud over det opholdsareal, der er planer om at etablere. Med flytningen af vareindleveringen kan lastbiler bakke rundt. - Det er ikke forsvarligt, at lastbiler skal bakke ud og ind fra Østergade, hvor der kører 6000 biler i døgnet, siger Gunnar Larsen. Supermarkedet ønsker at købe 30 parkeringspladser, ligesom der skal være parkeringspladser til de kommende beboere i boligerne, der skal indrettes i Sanistål-bygningen. Gunnar Larsen fortæller, at der skal findes alternative parkeringspladser. - Der er flere områder i midtbyen, der kan indrettes til parkering, fortæller han. Det skal vi nu se nærmere på.