Turisme

Supersæson for feriehusudlejning i Lønstrup

Turistforeningen allerede nu oppe på 200 udlejningsuger flere end sidste år

LØNSTRUP:Her i slutningen af tredje kvartal kan Lønstrup Turistforening konstatere en fremgang i antallet af udlejede uger af sommerhuse på 10 pct. Det svarer til over 200 udlejningsuger mere end i samme periode sidste år. Det er især danskerne, og i lidt mindre grad svenskere og nordmænd, der tegner sig for fremgangen. Samtidig kan turistforeningen glæde sig over, at det er lykkedes at fastholde antallet af tyske gæster, endda med en ganske lille stigning, og det har haft stor betydning for udlejningen i august og september. - I forårsmånederne var forventningerne til især det tyske marked noget beherskede, idet flere analyser, rejseartikler og "ekspert-udsagn" fortalte om stærkt begrænset rejseaktivitet fra tyskerne. Pres på tyskernes privatøkonomi, stigende arbejdsløshed og generel usikkerhed skulle få tyskerne til at holde ferie hjemme, eller helt aflyse rejseplanerne. Når dertil kommer, at de tyske delstaters sommerferie i år faldt sammen med danskernes, så kunne det næsten kun blive en sæson med tilbagegang. Men sådan er det heldigvis ikke gået, siger turistchef Lars Yde. Turistchefen sender en venlig tanke til vejrguderne, for der er ingen tvivl om, at det fantastiske vejr i august og september har været stærkt medvirkende til den flotte udlejning. På nuværende tidspunkt er Lønstrup Turistforening oppe på en udlejning på 105 pct. af hele sidste års udlejning. På de enkelte markeder tegner danskere og nordmænd sig for største procentvise fremgang, med henholdsvis 34 pct. og 36 pct., hvilket svarer til i alt 186 udlejningsuger. Der er noget mindre volumen på det svenske marked samt Europa, uden for Tyskland, men også her har der været en fremgang på i alt 18 pct., svarende til 21 udlejningsuger. Den samlede udlejning i Lønstrup Turistforening fordeler sig herefter med 63 pct. tyskere, 24 pct. danskere, 7 pct. nordmænd, 4 pct. svenskere og 2 pct. fra øvrige lande. - Vi har mod forventning også fået et fingerpeg om næste års udlejning, siger Lars Yde. Og det tegner positivt. Forhåndsreservationerne har allerede nået niveauet for sidste år. Booking via internet har de seneste år betydet, at man bestiller feriehuset forholdsvis sent, og denne tendens havde vi forventet at kunne se tydeligt i år. Vi tager derfor de mange reservationer til 2003 som udtryk for, at mange er blevet så glade for Lønstrup, at de allerede nu har besluttet sig for at holde ferie her igen. - Feriehusejerne i Lønstrup har også bemærket den flotte udlejning, og det har resulteret i, at vort katalog til næste år må udvides med endnu et par sider. Lønstrup Turistforening har nu ca. 250 feriehuse til udlejning, oplyser Lars Yde.