Supplement - ikke alternativ

Visionen er i sandhed storslået: En bro fra Århus over Samsø til Sjælland. Danmark bundet sammen endnu gang, som det skete i 90’erne, da vi efter mere end 100 års diskussion fik den faste forbindelse over Storebælt. Broen i sig selv gør det ikke, for der skal også bygges mange kilometer motorveje for at koble den nye bro sammen med motorvejsnettet. Prisen bliver høj - så høj, at ingen for alvor har turdet regne på den endnu. Minimum 40 kilometer bro eller dæmning og mindst ligeså mange kilometer motorvej; det vil løbe op. Umiddelbart synes tanken ligeså absurd som storslået. Kapaciteten på Storebælt rækker flere årtier endnu, og en udvidelse af motorvejen på Fyn og i trekantområdet, især omkring Vejle, vil kun koste en brøkdel. Når det danske skinnenet ad åre bliver rettet op, kan det forhåbentlig også aflaste biltrafikken. Alligevel har borgmestre og regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland stillet sig bag forslaget, der blev lanceret i marts af trafikforsker Uffe Jacobsen. Nu vil den nordjyske regionsrådsformand Orla Hav (S) så søge at samle opbakning også fra de nordjyske politikere, for han har en plan: Hvis nordjyderne støtter Kattegat-broen, så vil midtjyderne forhåbentlig støtte en ny forbindelse over Limfjorden ved Aalborg. Det lugter af studehandel, men den slags kan ofte vise sig at være politisk håndværk. Imidlertid er det ualmindelig ambitiøst at tro på opbakning til den nordjyske fjordkrydsning, så længe vi i denne ende af landet ikke engang kan blive indbyrdes enige om, hvilken forbindelse vi i givet fald skal have. Kattegat-broen bliver af dens tilhængere set som et (bedre) alternativ til Femern-forbindelsen til Tyskland. Den er mest til gavn for svenskerne, lyder argumentet - som dermed elegant og arrogant ser bort fra den halvdel af den danske befolkning, der bor på Sjælland. En bro over Femern vil gavne hele Øresunds-området. Samtidig vil den aflaste motorvejen over Sjælland, Storebælt, Fyn og Lillebælt, når sjællændere (og svenskere) kan køre direkte sydpå - og dermed gavne endnu flere danskere. En forbindelse over Kattegat er således ikke en konkurrent eller et alternativ til Femern-forbindelsen. Men den kan - om meget lang tid - blive et vigtigt supplement til den nuværende danske infrastruktur.

Forsiden