Supplerende engangsydelse

Pas på med at få udbetalt kapitalpensioner drypvis

?Hvad er supplerende engangsydelse? Og hvorfor skal jeg betale skat af et beløb, jeg ikke får udbetalt? !Supplerende engangsydelse er betegnelsen for den del af alderspensionen, som kan udbetales kontant ved det fyldte 60. år. Beløbet kan sammenlignes med kapitalpensionen. Opsparing til kapitalpension og supplerende engangsydelse kan ikke fratrækkes i topskatten. Fradraget har således mindre værdi for personer, der betaler topskat end for andre. Ligger indtægten omkring grænsen for betaling af topskat - der i 2002 var 285.200 kr. - kommer De til at betale topskat af opsparingsbeløbet. Deres pensionskasse betaler arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. af det indbetalte beløb. Til gengæld kan De glæde Dem over, at De kun skal betale 40 pct. afgift, når De får kapitalpension eller engangsydelse udbetalt. Man skal passe på med at få udbetalt kapitalpensioner drypvis, for så beskattes de først hævede ordninger med 60 pct. Denne "fælde" gælder imidlertid ikke for supplerende engangsydelser. Det kan derfor være en fordel. Der er imidlertid også et par ulemper: Hvis det årlige indbetalingsbeløb overstiger 37.600 kr. (2002), mistes fradragsret for den overskydende del. Hvis De indbetaler på kapitalpensionskonti ved siden af at betale til den supplerende engangsydelse, kan De således miste fradragsret. Den anden ulempe er den beskrevne for personer, der betaler topskat. Ulemperne gør, at mange pensionskasser har gjort det frivilligt, om man vil indbetale til supplerende engangsydelse. Vil man ikke det, forhøjes den løbende alderspension til sin tid.