Lokalpolitik

Sure-kortet blev trukket

Hvorfor mon Ole Stavad skriver så mange negative læserbreve? Der var noget med en ræv og nogle sure rønnebær.

Det er så det han beskylder Venstre for at være - sure altså. Men det er svært at være sur når vi lige har været igennem et valg hvor det lykkedes os at bevare borgmesterposten. Det er også svært at være sur, når Ole Stavads forsøg på julenumre afsløres, og han i stedet må stemme for flertalsgruppens forslag. Ole Stavad forholder sig som altid til sandheden ud fra den virkelighed der passer ham. Hvis sandheden skal frem står der i konstitueringsaftalen, at der skal være en skolestrukturdebat. Men Ole Stavad lader som om, at hans forsøg på at bringe borgmesteren i mindretal havde baggrund i at det kun var S SF og K der ønskede en strukturdebat. Det er ikke rimeligt for borgere, brugere og ansatte i Jammerbugt Kommune, at vi skal debattere på det niveau. Men vi er jo nødt til at svare på hans evindelige starten på krige for ellers kunne borgerne jo tro, at vi tier og samtykker fordi der er noget om det han finder på i sin iver for at komme i medierne. Dog må jeg pointere, at vi ikke vil og ikke har kræfter til at kommentere alle de slag der kommer i den blå luft. I Venstre har vi nemlig valgt at bruge energien positivt på at fremme Jammerbugt Kommunes muligheder for fortsat at være et godt sted at leve og være. Vi vil være konstruktive stifindere og ikke destruktive fejlfindere!