EMNER

Surfere slås for godt navn

Thisted Kommune vil ikke kæmpe for retten til navnet "Cold Hawaii", men surfklub vil

- NASA er ingen strømlinet organisation, men en frivillig forening. Men vi er klar til at kæmpe for retten til navnet "Cold Hawaii", selv om vi undrer os over, at kommunen ikke vil kæmpe med næb og kløer for at forsvare navnet. Det siger Rasmus Johnsen fra surfklubben NASA. Som konsekvens af, at kommunens arbejdsmarkeds- og kulturudvalg forleden sluttede, at det ikke er Thisted Kommune, der skal kæmpe for retten til navnet "Cold Hawaii", går NASA på banen. Retten til "Cold Hawaii"-navnet er udfordret at et tysk firma, som vil registrere det som sit. NASA's udgangspunkt er, at det haster for at sikre, at stribevis af aktiviteter og initiativer fortsat kan udfolde sig under navnet "Cold Hawaii". - Det skal være vores formål med at kæmpe for navnet. Så må vi efterfølgende finde ud af, hvordan vi som frivillig forening kan administrere navnet, hvis vi får retten til det, siger Rasmus Johnsen. Han understreger, at andre en NASA, blandt andet Thisted Kommune, hidtil har nydt godt af den eksponering og opmærksomhed, der på omkring "Cold Hawaii". - "Cold Hawaii" er både surfing, turisme, merchandise, virksomheder, og branding - også for kommunen, som derfor burde være den, der stod med retten til navnet - og sikrede en rød tråd i brugen af det. Lige nu er det problematisk, at der er risiko for, at nogen vil sætte sig på navnet, og det er også problematisk at kommunen ikke vil prøve at få retten til det. NASA har sat en advokat på opgaven dels med at skrive til det tyske firma, som vil registrere navnet for at bede dem trække ansøgningen, dels med at formulere en indsigelse til det EU-kontor, der behandler ansøgningen om registrering af navnet.