Surt æble til 850.000 kr.

Erstatningen for Frelsens Hær kan koste dyrt

HADSUND: Det kan komme til at koste op til 850.000 kroner for Hadsund Kommune, at Frelsens Hær har lukket for sortering af genbrugstøj i byen. Ved udgangen af november blev de sidste stykker brugt tekstil sorteret hos Frelsens Hær i Hadsund Syd, og dermed var det slut med at sende kontanthjælpsmodtagere i straksaktivering dér, sådan som kommunen har gjort det i en tiårig periode. I løbet af efteråret har forvaltningen undersøgt forskellige muligheder for at erstatte tilbuddet fra Frelsens Hær, og et forslag har netop været til behandling på socialudvalgets møde. Forslaget vil - i værste fald - give kommunen en ekstraudgift på op til 850.000 kr. Bruttoudgifterne andrager det dobbelte, men efter statsrefusion af halvdelen ender man altså på 850.000 kr. - Det er en "worst case" (i værste fald, red.), understreger udvalgsformand Poul Bergmann (S), som dog ikke vil udelukke, at det ender sådan. Forslaget bygger på, at Virksomheden Hadsund, hvor man løbende har aktivering af et dusin ledige, i store træk skal have ansvaret for den kommunale straksaktivering og huse en del af aktiviteterne. Det kræver, at man flytter fra de nuværende lokaler på Plastvænget, hvor der ikke er udvidelsesmuligheder. Desuden skal der ansættes flere til at holde opsyn med det daglige arbejde for de, der løbende er i straksaktivering. Behovet anslås til at ligge på 40-50 pladser. Det bliver der dog ikke noget af her og nu. Foreløbig har udvalget sendt forslaget retur til forvaltningen og bedt om, at man i stedet ser på andre muligheder. - Vi vil gerne have undersøgt de muligheder, der er de steder, hvor vi i forvejen har nogen ansat. De grønne områder kunne være en mulighed, og Ren By-gruppen kunne fortsætte. Om sommeren kunne de eksempelvis flyttes ud til turistområderne, siger Poul Bergmann, som sammen med det øvrige udvalg overvejer at genoplive tilbuddet om havehjælp til kommunens pensionister. Grundlæggende kan det ifølge socialudvalgsformanden ikke gå hen og blive et spørgsmål om skal-skal ikke. - Vi er i udvalget ikke i tvivl om, at vi skal have straksaktivering. Dels kan det gå hen og blive dyrt at lade være. Vi ved, at nogle ledige flytter derhen, hvor kravene er mindst, så vi er nødt til at stille krav. Desuden er det vigtigt for de ledige selv at have en oplevelse af at være i gang, og for deres børn er det sundest, at de kan se, at far og mor tager på arbejde om morgenen, lyder argumenterne. Poul Bergmann siger, at det aldrig har været diskuteret, om kommunen skulle forhandle med Frelsens Hær, selvom man fra organisationens side i foråret holdt en dør på klem for at videreføre samarbejdet. Dengang sagde Frelsens Hærs informationschef Lars Lydholm, at det formentlig handlede om en halv million kroner i kommunalt tilskud. Afhængig af statsrefusion eller ej ville det have givet en udgift enten på en kvart eller en halv million - under alle omstændigheder mindre end de 850.000 kr. der, godt nok i værste fald, kan blive regningen nu. - Det er mange penge, men personligt er jeg ikke overrasket, og jeg er sikker på, at det også giver en gevinst, når vi nu får en bredere vifte af tilbud til de ledige. Og så må vi bide i det sure æble, hvis det koster lidt mere, siger Poul Bergmann.